Raport FDI – Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne

Raport FDI 2013 – wskazuje najnowsze trendy zagranicznych inwestycji na całym świecie.

imagesWiększość regionów na świecie odnotowało tendencję spadkową bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Głównymi wyjątkami były Chile, Polska, Hiszpania, Indonezja i Oman, które doświadczyły silnego wzrostu wewnętrznych projektów inwestycyjnych. Chile zajęło miejsce Brazylii, która dominowała w 2011r.  Inwestycje w Chile są napędzane przez trwały 5% + wzrost PKB – w 2012 dominowały inwestycje dotyczące energii odnawialnej (energii słonecznej) i popyt na energię elektryczną z sektora górniczego.

FDI INTELLIGENCE www.fdiintelligence.com
Raport PDF

RAPORT AMERYKA ŁACIŃSKA

fdi raport 1 fdi raport 2

Skomentuj! :)

Komentarze