Tag Archives: Kraje bardzo wysoko rozwinięte

Chile z najlepszym wskaźnikiem rozwoju społecznego (HDI) w Ameryce Łacińskiej

Wskaźnik rozwoju społecznego – Human Development Index (HDI) – to  miara określająca poziom społecznego rozwoju danego kraju w stosunku do innych krajów. Wskaźnik HDI ocenia kraje na trzech płaszczyznach: „długie i zdrowe życie” (long and healthy life), „wiedza” (knowledge) i „dostatni standard życia” (decent standard of living) (więcej). W najnowszym raporcie opublikowanym przez Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP) Chile znalazło się na czele …

Read More »